Huvudbyggnaden på Stensta, flyttades till sin nuvarande plats i början på 1700 talet.

Stensta.
På latin "Bebyggelsen vid stenarna"  vilket är ett passande namn. En ordinär Roslagsgård med en blandning av skog, åker och betesmarker.